email tel

Odbiór mieszkania - pomiar powierzchni

Pomiar powierzchni odbieranego mieszkania odbywa się zgodnie z:

  • 1. PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
  • 2. PN-B-02365:1970 Powierzchnia budynków -- Podział, określenia i zasady obmiaru.
  • 3. Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
  • 4. indywidualnymi ustaleniami.

ARCHIDER sp. z o.o. sp.k.

ul. Niedźwiednik 6A

80-292 Gdańsk

Przyjmowanie zleceń:

Krzysztof Wendt

biuro@nadzorbudowlany.info.pl

tel. kom. 504 483 825