email tel

Odbiór mieszkania od dewelopera

Inspektor nadzoru. Kierownik budowy.
Przeprowadzenie odbioru technicznego jest ostatnim etapem przed wizytą u notariusza i przeniesieniem własności mieszkania . To właśnie podczas odbioru mieszkania od dewelopera mamy okazję wychwycić wszelkie niedociągnięcia i uchronić się przed poprawkami na własny koszt lub żmudnym ubieganiem się o usunięcie usterek w ramach gwarancji i rękojmi w późniejszych terminach. Sprawdzenie mieszkania z pomocą fachowca ma zatem niebagatelne znaczenie i przekłada się na oszczędność czasu, nerwów i pieniędzy kupującego.
Odbiór mieszkania trwa średnio ok. 1,5 godziny– w zależności od powierzchni i stanu technicznego mieszkania – czas ten może się skrócić lub wydłużyć. Wszystkie czynności przeprowadzamy w oparciu o polskie normy, warunki techniczne oraz dostarczoną przez Państwa dokumentację. Kontrola obejmuje pomiar powierzchni, sprawdzenie jakości użytych materiałów, sprawdzenie wykonania i jakości tynków, posadzek i powłok malarskich, ocenę jakości i osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów i progów, sprawdzenie grzejników, instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych, przegląd jakościowy i techniczny balkonów, piwnic i miejsc parkingowych. Na zakończenie wskazujemy i omawiamy usterki w obecności dewelopera, oraz przekazujemy Państwu nasz protokół zawierający wykryte nieprawidłowości.
Odbiór przeprowadzam osobiście wraz z osobą towarzyszącą. Posiadamy wszystkie potrzebne narzędzia, między innymi dalmierz laserowy do precyzyjnego pomiaru powierzchni, anemometr do pomiaru wydajności wentylacji, wilgotnościomierz do oceny poziomu wilgotności posadzek i tynków. Usługę tę oferujemy na terenie Gdańska, Sopotu, Gdyni i okolic.
Powierzchnia

Pomiar powierzchni

Zgodnie z Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego obowiązującą od 29 kwietnia 2012r., przy obliczaniu powierzchni użytkowej deweloper jest zobowiązany stosować się do zasad zawartych w Polskiej Normie PN-ISO 9836:1997, Prawie Budowlanym oraz Rozporządzeniach: Ministra Transportu i Ministra Infrastruktury. Biorąc powyższe pod uwagę do powierzchni użytkowej nie należy wliczać ścianek działowych, tynków, wnęk okiennych i otworów drzwiowych. W przypadku mieszkań ze skosami powierzchnię użytkową liczymy: od wysokości 1,4m do 2,2m jako 50% powierzchni, a od wysokości 2,2m jako 100% powierzchni. Poniżej 1,4m wysokości nie wliczamy do powierzchni użytkowej. Wyjątek stanowią budynki, których sprzedaż rozpoczęła się przed wejściem ustawy - tylko w takim wypadku deweloper może podać powierzchnię według starej normy PN-B-02365:1970, a tym samym doliczyć do powierzchni mieszkania powierzchnię pod tynkami.

więcej...

Tynki

Odbiór tynków, okładzin g/k i posadzek

Sprawdzimy, czy tynki, powłoki malarskie, okładziny z płyt g/k i posadzki spełniają wymagania zawarte w warunkach technicznych i normach, a także czy ich jakość odpowiada opisowi zawartemu w załączniku do umowy. Skontrolujemy piony, poziomy i kąty okładzin i tynków, wykończenia narożników, powierzchni wokół okien i parapetów, drzwi, osprzętu, gładkość i wygląd powierzchni. Ocenimy jakość wykonania posadzek: geometrię, stan powierzchni, dylatacje. Zmierzymy poziom wilgotności posadzek i ścian, aby mieli Państwo pewność, że mieszkanie jest gotowe do przeprowadzania kolejnych prac.

więcej...

Stolarka

Sprawdzenie stolarki

Skontrolujemy działanie okuć, funkcjonowanie okien i drzwi, uszkodzenia ram, szyb, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, uszczelek, progów, oklein, klamek i szyldów. Sprawdzimy montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposób i jakość montażu w miejscach newralgicznych takich jak np. narożniki na stykach parapet-okno-elewacja. Zweryfikujemy, czy drzwi spełniają warunki deklarowane przez dewelopera i określone w załączniku do umowy.

więcej...

Instalacje

Instalacje

Sprawdzimy rozmieszczenie i działanie grzejników, gniazdek, włączników i oświetlenia oraz rozmieszczenie podejść instalacji sanitarnych. Zmierzymy przepływ powietrza w kanałach wentylacyjnych. Wymagania dotyczące ogrzewania oraz przepływu powietrza w pomieszczeniach są ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i muszą zostać spełnione bez względu na rodzaj wentylacji, temperatury panujące na zewnątrz, czy wysokość budynku ( są to najczęściej spotykane przez nas argumenty deweloperów tłumaczące niesprawność wentylacji).

więcej...

Balkon

Balkony i tarasy

Sprawdzenie balkonów i tarasów obejmuje pomiar spadków, kontrolę stanu opierzeń i balustrad. Skontrolujemy jakość wykończenia - ułożenie płytek ( w przypadku tarasów na gruncie kontroli podlega jakość wykonania nawierzchni), wykonanie cokołów, jakość fug i izolacji, występowanie zacieków, przebarwień i uszkodzeń mechanicznych oraz sposób odprowadzania wody deszczowej.

więcej...

 Komórka

Komórki lokatorskie i miejsca parkingowe

Zakres odbioru mieszkania obejmuje sprawdzenie komórki lokatorskiej i miejsca parkingowego. W częściach podziemnych sprawdzamy, czy nie występują ślady zawilgoceń, a także czy spadki zapewniające usuwanie wody są wykonane prawidłowo. Kontrola obejmuje również działanie bramy garażowej, oświetlenia, sprawdzenie wymiarów miejsc parkingowych i powierzchni komórki oraz zastosowane rozwiązania w zakresie wentylacji.

więcej...

Krzysztof Wendt

ul. Niedźwiednik 6A

80-292 Gdańsk

biuro@nadzorbudowlany.info.pl

tel. kom. 504 483 825


Zlecenie przeprowadzenia odbioru mieszkania od dewelopera.

Po potwierdzeniu dostępności i rezerwacji terminu prosimy o przesłanie na e-mail adresu, rzutów, opisu technicznego mieszkania (znajdują się one w załączniku do umowy), ewentualnych zmian aranżacyjnych ustalonych z deweloperem oraz numeru telefonu. Jeśli nie mają Państwo skanu lub wersji elektronicznej, prosimy o zabranie dokumentów na odbiór. Warto pamiętać o zabraniu całej umowy – w trakcie odbioru może się przydać w rozwiązaniu kwestii spornych dotyczących sposobu obliczania powierzchni czy też standardu wykonania.
Po usunięciu usterek wykazanych podczas pierwszego odbioru deweloper wyznacza kolejny termin. Zwykle nasza pomoc nie jest już potrzebna – wystarczy sprawdzić , czy usterki zawarte w protokole zostały usunięte. Jeśli jednak nie czują się Państwo na siłach, bądź mają wątpliwości, czy deweloper podszedł poważnie do sprawy, chętnie pomożemy w ponownym odbiorze.