email tel

Odbiór mieszkania - zakres odbioru tynków i posadzek

 • 1. Ściany i sufit – tynki
  • a. Sprawdzenie powierzchni tynku
   • gładkość
   • występowanie zarysowań
  • b. Sprawdzenie geometrii tynku
   • kąty pomiędzy powierzchniami
   • odchylenia do płaszczyzny
  • c. Sprawdzenie występowania usterek:
   • wykwitów
   • pęknięć
   • zacieków
   • pęcherzy
  • d. Sprawdzenie związania tynku z podłożem.
 • 2. Posadzki
  • a. Sprawdzenie:
   • powierzchni
   • kątów
   • dylatacji

Podstawowe dokumenty do odbioru tynków:

 • PN-EN 13914-2:2005 Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków na zewnętrzną obrzutkę i wewnętrzne tynkowanie.
 • PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne
 • PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

ARCHIDER sp. z o.o. sp.k.

ul. Niedźwiednik 6A

80-292 Gdańsk

Przyjmowanie zleceń:

Krzysztof Wendt

biuro@nadzorbudowlany.info.pl

tel. kom. 504 483 825