email tel

Usługi

Inspektor nadzoru. Kierownik budowy.
Oferuję szeroki wachlarz usług zawiązanych z realizacją projektów budowlanych. Przyjmuję do realizacji zadania z zakresu zarządzania budową, kontroli jakości i odbiorów robót budowlanych. Obsługuję zarówno niewielkie budowy dla inwestorów prywatnych, jak i realizację dużych inwestycji dla przedsiębiorstw. Pełnię funkcję inspektora nadzoru i kierownika budowy. Oferuję okresowe przeglądy techniczne. Pomagam w odbiorze mieszkań i domów od deweloperów sprawdzając lokal pod względem technicznym i jakościowym w odniesieniu do określonych w umowie zobowiązań oraz przepisów budowlanych. Zajmuję się również odbiorami części wspólnych. Sporządzam kosztorysy ofertowe i inwestorskie. Zakres moich obowiązków na poszczególnych budowach zależał przede wszystkim od wielkości inwestycji i wymagań Inwestora.
Główne zadania, które były mi powierzane obejmowały:
 • zarządzanie pracami budowlanymi,
 • weryfikację ilości wykonanych prac i zastosowanych materiałów,
 • kontrolę rozliczeń pomiędzy kontrahentami,
 • kontrolę jakości (także w systemie ISO 9001),
 • nadzór nad przepływem dokumentacji.
Rodzaje obsługiwanych projektów:
 • Publiczne:
  • mosty,
  • drogi,
  • zbiornik retencyjny,
  • centrum edukacyjne.
 • Mieszkaniowe:
  • osiedla,
  • bloki mieszkalne,
  • domy indywidualne.
 • Komercyjne:
  • prywatne centra medyczne,
  • hotel,
  • stacja benzynowa.
Kontrola jakości

Zakres uprawnień

Posiadam uprawnienia budowlane między innymi do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi i do sprawowania nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z Prawem Budowlanym mogę na tej podstawie pełnić samodzielne funkcje techniczne branży budowlanej. Uprawnienia te obejmują także kierowanie wytwarzaniem i kontrolę techniczną konstrukcyjnych elementów budowlanych i sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Krzysztof Wendt

ul. Niedźwiednik 6A

80-292 Gdańsk

biuro@nadzorbudowlany.info.pl

tel. kom. 504 483 825


Wyceny zleceń, oferty i terminy realizacji

Większość ofert na złożone zapytania składam w ciągu trzech dni roboczych. W przypadku bardziej skomplikowanych inwestycji opracowanie oferty trwa 7 dni. Standardowe zapytania takie jak kosztorys domu jednorodzinnego lub pełnienie funkcji kierownika budowy na takiej inwestycji wyceniam w dniu zapytania. Najczęściej do sporządzenia wyceny muszę się zapoznać z projektem budowlanym. Może on być przesłany w formie elektronicznej lub dostarczony w formie papierowej. Po otrzymaniu projektu uzgadniam z zleceniodawcą szczegóły i sporządzam ofertę.