email tel

Przejęcie obowiązków przez kierownika budowy

Przed przyjęciem obowiązków kierownik budowy sprawdza czy w posiadaniu inwestora są następujące dokumenty:

 • prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • zarejestrowany dziennik budowy,
 • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 • Objęcie kierownictwa budowy odbywa się poprzez złażenie oświadczenia w nadzorze budowlanym i protokolarne przejęcie placu budowy.
  Sposoby zapewnienia kierownika budowy:
 • umowa między kierownikiem budowy a inwestorem,
 • umowa między inwestorem a wykonawcą, który zobowiązuje się zapewnić kierownika budowy i kierowników robót,
 • umowa między inwestorem a kierownikiem budowy i jednocześnie umowa między inwestorem a podwykonawcami, którzy zapewniają kierowników robót odpowiednich branż.

 • Jeżeli do przejęcia obowiązków kierownika budowy dochodzi w trakcie trwania budowy – taki fakt odnotowuje się w dzienniku budowy. Jeżeli na budowie doszło do nieprawidłowości, nowy kierownik budowy jest odpowiedzialny za doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z Prawem Budowlanym.

  Krzysztof Wendt

  ul. Niedźwiednik 6A

  80-292 Gdańsk

  biuro@nadzorbudowlany.info.pl

  tel. kom. 504 483 825